ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา ปีการศึกษา 

 
ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.3 ขวบ
0
0
0
0
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
78
82
160
4
ม.2
47
60
107
4
ม.3
62
64
126
4
รวมมัธยมต้น
187
206
393
12
ม.4
60
78
138
4
ม.5
35
65
100
4
ม.6
51
76
127
4
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
146
219
365
12
รวมทั้งหมด
333
425
758
24
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2557